Når du bestiller korrektur af din opgave hos os, sender du via vores hjemmeside ét dokument.
Det tager korrekturlæseren udgangspunkt i. Her rettes til for stave- og tastefejl foruden kommatering og grammatiske fejlkilder. Derudover vil ord, vendinger og undertiden sætninger blive markeret, og kommentarer til sætninger samt forslag til anden ordlyd vil blive nedskrevet i højre margin af opgaven.

Du får da to dokumenter retur: et med korrektionstegn og et uden korrektionstegn.
I førstnævnte kan du følge alle korrekturlæserens rettelser, og i sidstnævnte er rettelserne allerede implementeret i opgaven. Her vil der muligvis være kommentarer og markeringer, der skal have din opmærksomhed.

Vi råder vores kunder til at tage udgangspunkt i dokumentet, der ikke rummer korrektionstegn, da det er mest tidsbesparende. Derudover råder vi altid vores kunder til at afsætte en dag til at gennemgå opgaven, med særligt blik for kommentarer, spørgsmål, markeringer og optimeringsforslag.
Dernæst er opgaven klar til aflevering, og vi krydser fingre for et godt resultat.

Du kan fordybe dig videre her.