Idet vi udelukkende bevæger os på det sproglige felt og ikke går ind i det faglige af opgaven, er korrekturlæsning fuldt ud lovligt.

Du kan læse videre om fortrolighed.